End of Fátima Festivities — Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

Our Parish celebrated the end of the Fátima pilgrimage with a prayer service and procession around the church. The Fátima pilgrimage festivals take place on the thirteenth day of each month, from May to October.

Nasza parafia świętowała koniec pielgrzymki Fatimskiej wraz z nabożeństwem i procesją wokół kościoła. Festiwale pielgrzymkowe Fatima odbywają się trzynastego dnia każdego miesiąca, od maja do października.