All Saints’ Ball — Bal Wszystkich Świętych

All Saints’ Ball — Bal Wszystkich Świętych

We invited all children to the All Saints’ Ball in our parish hall. The program of the Ball: parade and presentation of the Saints, games and entertainment, refreshments and sweets for each child.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Wszystkich Świętych. W programie Balu: parada i prezentacja Świętych, gry i zabawy, poczęstunek oraz słodycze dla każdego dziecka.

End of Fátima Festivities — Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

End of Fátima Festivities — Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

Our Parish celebrated the end of the Fátima pilgrimage with a prayer service and procession around the church. The Fátima pilgrimage festivals take place on the thirteenth day of each month, from May to October.

Nasza parafia świętowała koniec pielgrzymki Fatimskiej wraz z nabożeństwem i procesją wokół kościoła. Festiwale pielgrzymkowe Fatima odbywają się trzynastego dnia każdego miesiąca, od maja do października.