Happy Easter

Happy Easter

DRODZY PARAFIANIE,

Zadaniem Wielkiego Postu jest dobre przygotowanie się do właściwego przeżycia Tajemnicy Paschalnej. Dlatego Kościół każdego roku w tym świętym czasie wzmożonej modlitwy, postu i dawania jałmużny, zachęca nas do pójścia za Jezusem na miejsce odludne. Chce abyśmy tak jak On udali się na pustynię naszego serca i tam prowadzili dialog z Bogiem. Mamy głęboką nadzieję, że każdy z Was uczestnicząc w pięknych nabożeństwach wielkopostnych miał okazję wglądnąć w swoje wnętrze, krytycznie siebie osądził i podjął czasami trudne decyzje, które są niezbędne w naszym przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu to czas powrotu do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że ten święty czas został wykorzystany dobrze przez każdego z Was. Wierzymy, że ćwiczenia wielkopostne a przede wszystkim rozważnie Męki Pańskiej oraz Sakrament Pokuty pomogły Wam zbliżyć się do Jezusa.

Pragniemy, aby w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy staniecie przy pustym grobie Chrystusa, by serca Wasze przeniknęła głęboka radość i nadzieja. Radość z tego, że Bóg tak bardzo nas ukochał i nadzieja, że razem z Nim i my pewnego dnia zmartwychwstaniemy.

Wszystkim naszym Parafinom, sympatykom naszego Kościoła i Parafii oraz wszystkim ludziom dobrej woli, życzymy radosnych, zdrowych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Święty Józef, który jest patronem Kościoła, naszych rodzin, jak również roku 2021, ma w opiece Was i Waszych najbliższych.

Ojcowie Franciszkanie, Diakon, Siostry Misjonarki oraz Rada Parafialna

DEAR PARISHIONERS AND FRIENDS,

The forty days of Lent in our Catholic tradition is a time of preparation for the celebration of the Paschal Mystery, that is Jesus’ suffering, death, and finally His Resurrection. Therefore, every year the Church reminds us that during this holy time of prayer, fasting, and almsgiving we must follow Jesus to an isolated, quiet place and spend some time there speaking with the Lord. As your pastors, we hope that through your participation in the ritual Lenten devotions, you have a chance to look deeper into your life and make some important decisions and corrections, which will help you prepare for the Easter celebrations. We also hope you have a chance to examine your consciences and reconcile with God, with yourself, and with others because Lent is a time when we repent and return to our God. We believe that the Lenten practice of reflection on the Lord’s suffering and death, and the Sacrament of Reconciliation will help you to renew your spirit and relationship with God.

On Easter Sunday when we celebrate Our Lord’s Resurrection, let us realize how much God loves us and that we too may one day be raised to eternal life. We would like to wish our parishioners, friends, and all people of the good will, a Happy and Blessed Easter. May St. Joseph, who is the patron of the Church, our families, and Patron Saint of this year (2021) keep you safe and guide you and your loved ones.

Franciscan Friars, Deacon, Missionary Sisters of Christ the King and Parish Council.

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

BOŻE NARODZENIE 2020

DRODZY PARAFIANIE,

Kolejny rok w naszym życiu dobiega końca przybliżając nas do radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dobiega też końca okres Adwentu. Z doświadczenia wiemy, że dobrze przeżyty Adwent jest gwarancją głębszego przeżycia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Choć tyle już razy w naszym życiu przeżywaliśmy Boże Narodzenie, to wciąż jest ono dla nas nowym wyzwaniem i źródłem radości. Radości z tego, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.” Tegoroczne Święta są dla nas kolejną szansą, aby doświadczyć wielkiej dobroci i miłości Bożego Dzieciątka. Aby na nowo przeżyć i nasycić się pokojem, który On przyniósł światu. Na ile te Święta będą dla nas źródłem radości i pokoju, zależy to wyłącznie od nas samych. Czy w wirze przygotowań do Świąt znajdziemy czas aby przygotować nasze serca i nasze dusze na Jego przyjście? Oby nie stało się tak, że wszystko w naszym domu i wokół nas będzie gotowe do Świąt, z wyjątkiem nas samych.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Parafianie dobrze przeżyli Adwent. Dlatego życzymy każdemu z Was i Waszym najbliższym zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech one odnowią w nas ducha dziecięctwa Bożego i będą dla nas czasem głębokiej zadumy, radości i dziękczynienia za to, że Bóg zamieszkał pośród swojego ludu. Niech Jego Niepokalana Matka opiekuje się nami z tak wielką czułością, jak opiekowała się Bożym Dzieciątkiem.

Szczęść Boże!

Ojcowie Franciszkanie, Diakon, Siostry Misjonarki i Rada Parafialna

CHRISTMAS 2020

DEAR PARISHIONERS,

Another year as well as Advent is coming to an end, bringing us closer to the joys of Christmas. We all know from our own experience that if we take Advent seriously we can experience the happiness of the Incarnation of the Son of God more deeply. We have celebrated Christmas so many times in our life, and this holy time is always the source of real happiness and joy because: “The Word became flesh and dwelt among us…” This Christmas season is once again a time for all of us to experience the love and goodness of the new born Child who brought peace to the world. How we experience the joys of Christmas depends only on us. In our preparation for Christmas we must not forget to prepare our hearts and souls. If we are not ready spiritually, everything in our home and around us will be ready, except us.

We hope and pray that all our parishioners took the time during Advent to prepare themselves spiritually. In the spirit of joy we would like to wish all our parishioners and friends a healthy and blessed Christmas. May this time be a time of renewing our relationship with God and may we be grateful that God is among us. May the Immaculate Virgin Mary be our loving Mother as she was the loving Mother for Baby Jesus.

God bless all of you.

Franciscan Friars Deacon, Sisters and Parish Council

2021 Parish Council — Radę Parafialną

2021 Parish Council — Radę Parafialną

PARISH COUNCIL – We present the new Parish Council

OFFICERS:

President – Barbara Ozga

Vice President – Andrzej Olszak

Recording Secretary – Anna Wagner

Corresponding Secretary – Anna Kobylarz

Members: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Congratulations! 

We wish you a good and fruitful term working in our Parish.

Thanks to the Parish Council, headed by the President, Mr. Andrzej Olszak, we thank you for your many years of work for the Parish. GOD BLESS YOU!

*  *  *

PREZENTUJEMY NOWĄ RADĘ PARAFIALNĄ 

ZARZĄD:

Przewodnicząca – Barbara Ozga

Wiceprzewodniczący – Andrzej Olszak 

Sekretarka – Anna Wagner

Sekretarka Korespondencyjna – Anna Kobylarz

Członkowie: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Gratulujemy! I życzymy dobrej i owocnej pracy w naszej Parafii.

Ustępującej Radzie Parafialnej na czele z Przewodniczącym, P. Andrzejem Olszakiem, dziękujemy za kilkuletnią pracę na rzecz Parafii. BÓG ZAPŁAĆ!  

New Year’s Eve — Sylwester

New Year’s Eve — Sylwester

New Year’s Eve Dinner Dance

Polish Army Veterans and Ladies Auxiliary hosted New Year’s Eve dinner – dance celebration in our Church Hall on December 31 with music by DJ Marek.

Sylwester

Weterani z Placówki # 36 wraz z Korpusem Pomocniczym Pań serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w naszej Zabawie Sylwestrowej, która odbędzie się w sali pod Kościołem, 31 grudnia.