Religious Education Program — Program Katechetyczny

Class Schedule (English)

  • Grade 1 & 2: Tuesdays, 4:30 – 5:30pm  
  • Grade 3 & 4: Tuesdays, 5:45 – 6:45pm  
  • Grade 5 & 6: Tuesdays, 7:00 – 8:00pm  
  • Grade 7 & 8: Wednesdays, 4:45 – 5:45pm  
  • Grade 9 & 10: Wednesdays, 6:00 – 7:00pm  

Katecheza w języku polskim

  • niedzielę o godz. 11.30AM

School Closed — Szkoła Zamknięta:

  • December / grudzień: 27, 29, 30
  • January / styczeń: 3
  • March / marca: 30, 31
  • April / kwietnia: 4, 11, 20, 21