Mass Schedule – Godziny Mszy Świętych

Weekend

Saturday – Sobota

 • 8:00am (English)
 • 5:00pm (English)

Sunday – Niedziela

 • 8:30am (English)
 • 10:00am (Polish)
 • 12:00 noon (English)
 • 7:00pm (Polish)

Weekday – w tygodniu

Monday, Tuesday and Thursday – poniedziałek, wtorek i czwartek

 • 7:00am (English)
 • 8:00am (Polish)

Wednesday and Friday – środa i piątek 

 • 7:00am (English)
 • 7:00pm (Polish)

Holidays – Święta i uroczystości

More to be announced – Godziny Mszy św. zostaną podane

Confession – Spowiedź

 • Saturday/Sobota 4:00pm – 4:45pm
 • Daily before Masses – przed Mszą św.
 • By appointment – na prośbę