Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

BOŻE NARODZENIE 2020

DRODZY PARAFIANIE,

Kolejny rok w naszym życiu dobiega końca przybliżając nas do radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dobiega też końca okres Adwentu. Z doświadczenia wiemy, że dobrze przeżyty Adwent jest gwarancją głębszego przeżycia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Choć tyle już razy w naszym życiu przeżywaliśmy Boże Narodzenie, to wciąż jest ono dla nas nowym wyzwaniem i źródłem radości. Radości z tego, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.” Tegoroczne Święta są dla nas kolejną szansą, aby doświadczyć wielkiej dobroci i miłości Bożego Dzieciątka. Aby na nowo przeżyć i nasycić się pokojem, który On przyniósł światu. Na ile te Święta będą dla nas źródłem radości i pokoju, zależy to wyłącznie od nas samych. Czy w wirze przygotowań do Świąt znajdziemy czas aby przygotować nasze serca i nasze dusze na Jego przyjście? Oby nie stało się tak, że wszystko w naszym domu i wokół nas będzie gotowe do Świąt, z wyjątkiem nas samych.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Parafianie dobrze przeżyli Adwent. Dlatego życzymy każdemu z Was i Waszym najbliższym zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech one odnowią w nas ducha dziecięctwa Bożego i będą dla nas czasem głębokiej zadumy, radości i dziękczynienia za to, że Bóg zamieszkał pośród swojego ludu. Niech Jego Niepokalana Matka opiekuje się nami z tak wielką czułością, jak opiekowała się Bożym Dzieciątkiem.

Szczęść Boże!

Ojcowie Franciszkanie, Diakon, Siostry Misjonarki i Rada Parafialna

CHRISTMAS 2020

DEAR PARISHIONERS,

Another year as well as Advent is coming to an end, bringing us closer to the joys of Christmas. We all know from our own experience that if we take Advent seriously we can experience the happiness of the Incarnation of the Son of God more deeply. We have celebrated Christmas so many times in our life, and this holy time is always the source of real happiness and joy because: “The Word became flesh and dwelt among us…” This Christmas season is once again a time for all of us to experience the love and goodness of the new born Child who brought peace to the world. How we experience the joys of Christmas depends only on us. In our preparation for Christmas we must not forget to prepare our hearts and souls. If we are not ready spiritually, everything in our home and around us will be ready, except us.

We hope and pray that all our parishioners took the time during Advent to prepare themselves spiritually. In the spirit of joy we would like to wish all our parishioners and friends a healthy and blessed Christmas. May this time be a time of renewing our relationship with God and may we be grateful that God is among us. May the Immaculate Virgin Mary be our loving Mother as she was the loving Mother for Baby Jesus.

God bless all of you.

Franciscan Friars Deacon, Sisters and Parish Council

2021 Parish Council — Radę Parafialną

2021 Parish Council — Radę Parafialną

PARISH COUNCIL – We present the new Parish Council

OFFICERS:

President – Barbara Ozga

Vice President – Andrzej Olszak

Recording Secretary – Anna Wagner

Corresponding Secretary – Anna Kobylarz

Members: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Congratulations! 

We wish you a good and fruitful term working in our Parish.

Thanks to the Parish Council, headed by the President, Mr. Andrzej Olszak, we thank you for your many years of work for the Parish. GOD BLESS YOU!

*  *  *

PREZENTUJEMY NOWĄ RADĘ PARAFIALNĄ 

ZARZĄD:

Przewodnicząca – Barbara Ozga

Wiceprzewodniczący – Andrzej Olszak 

Sekretarka – Anna Wagner

Sekretarka Korespondencyjna – Anna Kobylarz

Członkowie: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Gratulujemy! I życzymy dobrej i owocnej pracy w naszej Parafii.

Ustępującej Radzie Parafialnej na czele z Przewodniczącym, P. Andrzejem Olszakiem, dziękujemy za kilkuletnią pracę na rzecz Parafii. BÓG ZAPŁAĆ!  

New Year’s Eve — Sylwester

New Year’s Eve — Sylwester

New Year’s Eve Dinner Dance

Polish Army Veterans and Ladies Auxiliary hosted New Year’s Eve dinner – dance celebration in our Church Hall on December 31 with music by DJ Marek.

Sylwester

Weterani z Placówki # 36 wraz z Korpusem Pomocniczym Pań serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w naszej Zabawie Sylwestrowej, która odbędzie się w sali pod Kościołem, 31 grudnia.

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

BOŻE NARODZENIE 2019

DRODZY PARAFIANIE

Kolejny już raz w naszym życiu będziemy przeżywać Tajemnicę Narodzenia Słowa Wcielonego. Tajemnicę niepojętą i niezgłębioną dla naszego umysłu. Tajemnicę przypominającą nam głęboką prawdę, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne…” 

Do właściwego przeżywania tej Tajemnicy przygotowuje nas okres  Adwentu. Czas bardzo krótki        i dlatego tak bardzo cenny. Należy go zatem właściwie wykorzystać. Czas trudny, ponieważ jest to czas przedświątecznych zakupów, sprzątania, zabiegania, dekoracji, prezentów… 

W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że zewnętrzne troski przysłonią to co jest najistotniejsze w Bożym Narodzeniu – samego Jezusa. Mamy głęboką nadzieję, że to, co zewnętrzne nie przysłoniło nam Dzieciątka, które jest źródłem naszego świętowania i wewnętrznej radości. Rzecz zdumiewająca, że świat coraz częściej usiłuje Boże Narodzenie sprowadzić wyłącznie do tradycji, co więcej usunąć      z niego Jezusa. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie w naszym życiu. 

Życzymy Wam wszystkim głębokiego i radosnego przeżycia Świąt Jego Narodzenia. Niech pokój        i radość staną się udziałem Waszym i Waszych najbliższych. Z pamięcią w modlitwie,

Ojcowie Franciszkanie, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, Diakon i Rada Parafialna

CHRISTMAS 2019

DEAR PARISHIONERS

Once again God gave us a chance to celebrate the great mystery of His Incarnation. A mystery beyond our understanding, but a mystery full of love and hope, which reminds us that “God so loved the world that He gave us his only Son, every one who believes in Him will have eternal life…”

To celebrate this great mystery of Christmas we must live through the four weeks of Advent. This is a time of joyful preparation for Christmas. We hope each one of you uses this time wisely. During this time of hustle and bustle, of shopping, decorating, cooking, cleaning etc., let us not forget, the most important thing about Christmas is Jesus himself. We have great hope that all these activities do not overshadow the Divine Child, who is the source of our inner joy. It seems that more and more the world is trying to remove Jesus from Christmas celebrations. We believe that you will not allow this to happen in you life.

We would like to wish you and your families, and friends, a very joyful Christmas. 

May peace be with you all. With prayer and love, 

Franciscan Friars, Sisters of Christ the King,  Deacon Bob and Parish Council.