Eucharistic Adoration for Our Patron Saint — 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

Eucharistic Adoration for Our Patron Saint — 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

40 Hour Eucharistic Adoration for Our Patron, Saint John Kanty, will be celebrated in our Parish from October 22th to 24th, 2021. We invite all Parishioners to participate.

October 22 – 3PM – 7PM

Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 3-4PM – Golden Circle
 • 4-5PM – Polish Rosary
 • 5-6PM – Veterans & Ladies Auxiliary
 • 6-7PM – Parish Council
 • 7PM Mass

October 23 – 8:30AM – 4:45PM

Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 8:30-10AM – Third Franciscan Order
 • 10-11AM – Franciscan Friars
 • 11-12PM – Parents
 • 12-1PM – Polish Rosary Society
 • 1-2PM – Missionary Sisters of Christ the King
 • 2-3PM – REP
 • 3-4PM – Altar Servers
 • 4-4:45PM – Lectors
 • 7PM Prayer service

October 24 – 1PM – 4PM Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 1-2PM – SJK Loaves & Fishes
 • 2-3PM – Third Franciscan Order
 • 3-4PM – “Siloe” Group and youth & children
 • 4PM VESPERS (with the participation of Priests from neighboring parishes)

40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne w dniach od 22-24 października br., z okazji św.
Jana Kantego, Patronalnego święta naszej Parafii. Już dziś zapraszamy wszystkich Parafian do udziału.

A oto szczegółowy program:

Piątek – 22 października 
3PM – 7PM – wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoration:

 • 3-4PM – Golden Circle
 • 4-5PM – Polskie Towarzystwo Różańcowe
 • 5-6PM – Weterani i KPP
 • 6-7PM – Rada Parafialna
 • 7PM – Msza Święta

Sobota – 23 października
8:30AM – 4:45PM – wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoracja:

 • 8.30-10AM – III Zakon Franciszkański
 • 10-11AM – Ojcowie Franciszkanie
 • 11-12PM – Rodzice
 • 12-1PM – Polskie Towarzystwo Różańcowe
 • 1-2PM – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
 • 2-3PM – REP
 • 3-4PM – Ministranci z Rodzicami
 • 4-4:45PM – Lektorzy
 • 7PM – Nabożeństwo Eucharystyczne

Niedziela – 24 października
1PM – 4PM wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoration:

 • 1-2PM – SJK Loaves & Fishes
 • 2-3PM – III Zakon Franciszkański
 • 3-4PM – Grupa “Siloe”oraz młodzież i dzieci
 • 4PM – UROCZYSTE NIESZPORY (z udziałem Duchowieństwa z sąsiednich parafii).

Class Registration — Zapisy Na Program Katechetyczny

Class Registration — Zapisy Na Program Katechetyczny

Religious Education Program

Registration for the upcoming school year will be held on all Sundays in the Church Hall after each Mass and Fridays, 6 – 7PM in the Parish Office.

Prowadzimy już zapisy na katechezę w każdą niedzielę, w sali parafialnej po Mszach św. oraz w piątki od 6.00 do 7.00 PM w biurze parafialnym. Katecheza w języku polskim będzie w niedzielę o godz. 11.30 (po polskiej Mszy św., jak w ubiegłym roku).

Fall Clothing Drive

Fall Clothing Drive

Mark your Calendar for our Fall Clothing Drive – November 16, 2021 from 7AM to 3PM in the CHURCH parking lot near the Wesley Street entrance.

Wearable clothing, shoes (please keep shoes in a separate bag), belts, pocketbooks, bedding, towels, curtains and stuffed animals may be dropped off. In addition to these items we are accepting small toys (2 feet or less), bikes, scooters, Car seats (only together with the base), and strollers. No other items will be collected. We appreciate your support of this fundraiser.

PLEASE BE SURE TO KEEP ITEMS IN PLASTIC BAGS.

Jesienna zbiórka odzieży i innych przedmiotów – 16 listopada br. od godz 7AM-3PM na kościelnym parkingu od ulicy Wesley Street.

Można przynieść: odzież, buty (proszę je umieścić w osobnej reklamówce), paski, portfele, pościel, ręczniki, zasłony i pluszowe zwierzątka. Oprócz tych przedmiotów przyjmujemy obecnie małe zabawki (2 stopy lub mniej), rowery, skutery, foteliki samochodowe (tylko razem z podstawą) i wózki. Żadne inne przedmioty nie są zbierane. Proszę pamiętać, by rzeczy przynosić w plastikowych workach. Już z góry dziękujemy za wsparcie tej zbiórki.