Eucharistic Adoration for Our Patron Saint — 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

40 Hour Eucharistic Adoration for Our Patron, Saint John Kanty, will be celebrated in our Parish from October 22th to 24th, 2021. We invite all Parishioners to participate.

October 22 – 3PM – 7PM

Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 3-4PM – Golden Circle
 • 4-5PM – Polish Rosary
 • 5-6PM – Veterans & Ladies Auxiliary
 • 6-7PM – Parish Council
 • 7PM Mass

October 23 – 8:30AM – 4:45PM

Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 8:30-10AM – Third Franciscan Order
 • 10-11AM – Franciscan Friars
 • 11-12PM – Parents
 • 12-1PM – Polish Rosary Society
 • 1-2PM – Missionary Sisters of Christ the King
 • 2-3PM – REP
 • 3-4PM – Altar Servers
 • 4-4:45PM – Lectors
 • 7PM Prayer service

October 24 – 1PM – 4PM Exposition of the Blessed Sacrament Adoration:

 • 1-2PM – SJK Loaves & Fishes
 • 2-3PM – Third Franciscan Order
 • 3-4PM – “Siloe” Group and youth & children
 • 4PM VESPERS (with the participation of Priests from neighboring parishes)

40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne w dniach od 22-24 października br., z okazji św.
Jana Kantego, Patronalnego święta naszej Parafii. Już dziś zapraszamy wszystkich Parafian do udziału.

A oto szczegółowy program:

Piątek – 22 października 
3PM – 7PM – wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoration:

 • 3-4PM – Golden Circle
 • 4-5PM – Polskie Towarzystwo Różańcowe
 • 5-6PM – Weterani i KPP
 • 6-7PM – Rada Parafialna
 • 7PM – Msza Święta

Sobota – 23 października
8:30AM – 4:45PM – wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoracja:

 • 8.30-10AM – III Zakon Franciszkański
 • 10-11AM – Ojcowie Franciszkanie
 • 11-12PM – Rodzice
 • 12-1PM – Polskie Towarzystwo Różańcowe
 • 1-2PM – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
 • 2-3PM – REP
 • 3-4PM – Ministranci z Rodzicami
 • 4-4:45PM – Lektorzy
 • 7PM – Nabożeństwo Eucharystyczne

Niedziela – 24 października
1PM – 4PM wystawienie Najświętszego Sakramentu Adoration:

 • 1-2PM – SJK Loaves & Fishes
 • 2-3PM – III Zakon Franciszkański
 • 3-4PM – Grupa “Siloe”oraz młodzież i dzieci
 • 4PM – UROCZYSTE NIESZPORY (z udziałem Duchowieństwa z sąsiednich parafii).