Sunday of the Word of God — Niedzielą Słowa Bożego

Sunday of the Word of God — Niedzielą Słowa Bożego

Pope Francis has declared that the 3rd Sunday of Ordinary Time will now be known as “Sunday of the Word of God”. 

“For this reason, the Church has always venerated the Scriptures as she venerates the Lord’s Body. She never ceases to present to the faithful the bread of life, taken from the one table of God’s Word and Christ’s Body.”
(Catechism of the Catholic Church, 103).

Learn More

Pope Francis’ speech about Sunday of the Word of God

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
Musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serca pozostaną zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.

Słowa te czytamy w Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”, w którym Papież ustanawia w całym Kościele III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma św.”

Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

Jasełka — Christmas Show

Jasełka — Christmas Show

Schola Dziecięco-Młodzieżowa naszej Parafii serdecznie zaprasza Wszystkich Parafian na ”JASEŁKA” w niedzielę, 24 stycznia 2021 roku o godz. 11AM (po Mszy św. o 10AM do sali parafialnej).

Children’s and youth choirs of our Parish will prepare a “CHRISTMAS SHOW” (in Polish) and cordially invites all Parishioners to the performance on Sunday, January 24, 2021 at 11:00AM (before 12PM Mass) in the parish hall.