St. John Kanty’s 85th Anniversary — Jubileusz Parafii — Sunday, November 29

St. John Kanty’s 85th Anniversary — Jubileusz Parafii — Sunday, November 29

PARISH JUBILEEThis year our Parish is celebrating its 85th Anniversary. On the first Sunday of Advent, November 29, we would like to invite you to participate in a Solemn Jubilee Mass at 12:00 noon. Please join us in prayer for our Parish.  

JUBILEUSZ PARAFII – W tym roku obchodzimy 85 rocznicę istnienia naszej Parafii. W związku z tym w pierwszą niedzielę Adwentu, tj. 29 listopada, odprawimy uroczystą Mszę św. dziekczynną o godz. 12.00 w południe. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszej Parafii. 

2021 Parish Council — Radę Parafialną

2021 Parish Council — Radę Parafialną

PARISH COUNCIL – We present the new Parish Council

OFFICERS:

President – Barbara Ozga

Vice President – Andrzej Olszak

Recording Secretary – Anna Wagner

Corresponding Secretary – Anna Kobylarz

Members: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Congratulations! 

We wish you a good and fruitful term working in our Parish.

Thanks to the Parish Council, headed by the President, Mr. Andrzej Olszak, we thank you for your many years of work for the Parish. GOD BLESS YOU!

*  *  *

PREZENTUJEMY NOWĄ RADĘ PARAFIALNĄ 

ZARZĄD:

Przewodnicząca – Barbara Ozga

Wiceprzewodniczący – Andrzej Olszak 

Sekretarka – Anna Wagner

Sekretarka Korespondencyjna – Anna Kobylarz

Członkowie: 

Lojek Bogusława, Myszkowski Jan, Ołdziej Renata, Pylak Anna, Sienkiewicz Grażyna, Warchoł Bogdan, Wójcik Tomasz.

Gratulujemy! I życzymy dobrej i owocnej pracy w naszej Parafii.

Ustępującej Radzie Parafialnej na czele z Przewodniczącym, P. Andrzejem Olszakiem, dziękujemy za kilkuletnią pracę na rzecz Parafii. BÓG ZAPŁAĆ!