All Saints’ Ball — Bal Wszystkich Świętych

We invited all children to the All Saints’ Ball in our parish hall. The program of the Ball: parade and presentation of the Saints, games and entertainment, refreshments and sweets for each child.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Wszystkich Świętych. W programie Balu: parada i prezentacja Świętych, gry i zabawy, poczęstunek oraz słodycze dla każdego dziecka.