Diocesan Award 2019 “Vivere Christus est”

Mr. Joseph Bednar received the Diocesan Award 2019 “Vivere Christus est” from theBishop Arthur Serratelli. Congratulations and God Bless you Mr. Bednar.

Tegoroczną nagrodę Biskupa Vivere Christus est , za prace na rzecz Parafii i zasługi w tej dziedzinie, otrzymał Pan Józef Bednar. Nagrodę w imieniu Księdza Biskupa wręczył Panu Józefowi, Proboszcz, O. Wacław Sokołowski, OFM. Conv., dnia 15 września br. podczas Mszy św. o godz 10AM. Gratulujemy!