Caroling 2020 — Kolędowanie po domach z dziećmi ze scholi

Caroling with the our school children
Sunday, December 27, children from school and Sister Maria went caroling to the houses of our parish.

OLĘDOWANIE PO DOMACH Z DZIEĆMI ZE SCHOLI
Niedzielę 27 grudnia, dzieci ze Scholki wraz z Siostrą kolędować po domach naszej Parafii.