Merry Christmas and Weso?ych ?wi?t from St. John Kanty Parish

BO?E NARODZENIE 2020

DRODZY PARAFIANIE,

Kolejny rok w naszym ?yciu dobiega ko?ca przybli?aj?c nas do radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Dobiega te? ko?ca okres Adwentu. Z do?wiadczenia wiemy, ?e dobrze prze?yty Adwent jest gwarancj? g??bszego prze?ycia tajemnicy Wcielenia Syna Bo?ego. Cho? tyle ju? razy w naszym ?yciu prze?ywali?my Bo?e Narodzenie, to wci?? jest ono dla nas nowym wyzwaniem i ?r