Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

BOŻE NARODZENIE 2020

DRODZY PARAFIANIE,

Kolejny rok w naszym życiu dobiega końca przybliżając nas do radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dobiega też końca okres Adwentu. Z doświadczenia wiemy, że dobrze przeżyty Adwent jest gwarancją głębszego przeżycia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Choć tyle już razy w naszym życiu przeżywaliśmy Boże Narodzenie, to wciąż jest ono dla nas nowym wyzwaniem i źródłem radości. Radości z tego, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.” Tegoroczne Święta są dla nas kolejną szansą, aby doświadczyć wielkiej dobroci i miłości Bożego Dzieciątka. Aby na nowo przeżyć i nasycić się pokojem, który On przyniósł światu. Na ile te Święta będą dla nas źródłem radości i pokoju, zależy to wyłącznie od nas samych. Czy w wirze przygotowań do Świąt znajdziemy czas aby przygotować nasze serca i nasze dusze na Jego przyjście? Oby nie stało się tak, że wszystko w naszym domu i wokół nas będzie gotowe do Świąt, z wyjątkiem nas samych.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Parafianie dobrze przeżyli Adwent. Dlatego życzymy każdemu z Was i Waszym najbliższym zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech one odnowią w nas ducha dziecięctwa Bożego i będą dla nas czasem głębokiej zadumy, radości i dziękczynienia za to, że Bóg zamieszkał pośród swojego ludu. Niech Jego Niepokalana Matka opiekuje się nami z tak wielką czułością, jak opiekowała się Bożym Dzieciątkiem.

Szczęść Boże!

Ojcowie Franciszkanie, Diakon, Siostry Misjonarki i Rada Parafialna

CHRISTMAS 2020

DEAR PARISHIONERS,

Another year as well as Advent is coming to an end, bringing us closer to the joys of Christmas. We all know from our own experience that if we take Advent seriously we can experience the happiness of the Incarnation of the Son of God more deeply. We have celebrated Christmas so many times in our life, and this holy time is always the source of real happiness and joy because: “The Word became flesh and dwelt among us…” This Christmas season is once again a time for all of us to experience the love and goodness of the new born Child who brought peace to the world. How we experience the joys of Christmas depends only on us. In our preparation for Christmas we must not forget to prepare our hearts and souls. If we are not ready spiritually, everything in our home and around us will be ready, except us.

We hope and pray that all our parishioners took the time during Advent to prepare themselves spiritually. In the spirit of joy we would like to wish all our parishioners and friends a healthy and blessed Christmas. May this time be a time of renewing our relationship with God and may we be grateful that God is among us. May the Immaculate Virgin Mary be our loving Mother as she was the loving Mother for Baby Jesus.

God bless all of you.

Franciscan Friars Deacon, Sisters and Parish Council