Happy Easter

Happy Easter

DRODZY PARAFIANIE,

Zadaniem Wielkiego Postu jest dobre przygotowanie się do właściwego przeżycia Tajemnicy Paschalnej. Dlatego Kościół każdego roku w tym świętym czasie wzmożonej modlitwy, postu i dawania jałmużny, zachęca nas do pójścia za Jezusem na miejsce odludne. Chce abyśmy tak jak On udali się na pustynię naszego serca i tam prowadzili dialog z Bogiem. Mamy głęboką nadzieję, że każdy z Was uczestnicząc w pięknych nabożeństwach wielkopostnych miał okazję wglądnąć w swoje wnętrze, krytycznie siebie osądził i podjął czasami trudne decyzje, które są niezbędne w naszym przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu to czas powrotu do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że ten święty czas został wykorzystany dobrze przez każdego z Was. Wierzymy, że ćwiczenia wielkopostne a przede wszystkim rozważnie Męki Pańskiej oraz Sakrament Pokuty pomogły Wam zbliżyć się do Jezusa.

Pragniemy, aby w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy staniecie przy pustym grobie Chrystusa, by serca Wasze przeniknęła głęboka radość i nadzieja. Radość z tego, że Bóg tak bardzo nas ukochał i nadzieja, że razem z Nim i my pewnego dnia zmartwychwstaniemy.

Wszystkim naszym Parafinom, sympatykom naszego Kościoła i Parafii oraz wszystkim ludziom dobrej woli, życzymy radosnych, zdrowych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Święty Józef, który jest patronem Kościoła, naszych rodzin, jak również roku 2021, ma w opiece Was i Waszych najbliższych.

Ojcowie Franciszkanie, Diakon, Siostry Misjonarki oraz Rada Parafialna

DEAR PARISHIONERS AND FRIENDS,

The forty days of Lent in our Catholic tradition is a time of preparation for the celebration of the Paschal Mystery, that is Jesus’ suffering, death, and finally His Resurrection. Therefore, every year the Church reminds us that during this holy time of prayer, fasting, and almsgiving we must follow Jesus to an isolated, quiet place and spend some time there speaking with the Lord. As your pastors, we hope that through your participation in the ritual Lenten devotions, you have a chance to look deeper into your life and make some important decisions and corrections, which will help you prepare for the Easter celebrations. We also hope you have a chance to examine your consciences and reconcile with God, with yourself, and with others because Lent is a time when we repent and return to our God. We believe that the Lenten practice of reflection on the Lord’s suffering and death, and the Sacrament of Reconciliation will help you to renew your spirit and relationship with God.

On Easter Sunday when we celebrate Our Lord’s Resurrection, let us realize how much God loves us and that we too may one day be raised to eternal life. We would like to wish our parishioners, friends, and all people of the good will, a Happy and Blessed Easter. May St. Joseph, who is the patron of the Church, our families, and Patron Saint of this year (2021) keep you safe and guide you and your loved ones.

Franciscan Friars, Deacon, Missionary Sisters of Christ the King and Parish Council.