Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

Merry Christmas and Wesołych Świąt from St. John Kanty Parish

BOŻE NARODZENIE 2019

DRODZY PARAFIANIE

Kolejny już raz w naszym życiu będziemy przeżywać Tajemnicę Narodzenia Słowa Wcielonego. Tajemnicę niepojętą i niezgłębioną dla naszego umysłu. Tajemnicę przypominającą nam głęboką prawdę, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne…” 

Do właściwego przeżywania tej Tajemnicy przygotowuje nas okres  Adwentu. Czas bardzo krótki        i dlatego tak bardzo cenny. Należy go zatem właściwie wykorzystać. Czas trudny, ponieważ jest to czas przedświątecznych zakupów, sprzątania, zabiegania, dekoracji, prezentów… 

W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że zewnętrzne troski przysłonią to co jest najistotniejsze w Bożym Narodzeniu – samego Jezusa. Mamy głęboką nadzieję, że to, co zewnętrzne nie przysłoniło nam Dzieciątka, które jest źródłem naszego świętowania i wewnętrznej radości. Rzecz zdumiewająca, że świat coraz częściej usiłuje Boże Narodzenie sprowadzić wyłącznie do tradycji, co więcej usunąć      z niego Jezusa. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie w naszym życiu. 

Życzymy Wam wszystkim głębokiego i radosnego przeżycia Świąt Jego Narodzenia. Niech pokój        i radość staną się udziałem Waszym i Waszych najbliższych. Z pamięcią w modlitwie,

Ojcowie Franciszkanie, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, Diakon i Rada Parafialna

CHRISTMAS 2019

DEAR PARISHIONERS

Once again God gave us a chance to celebrate the great mystery of His Incarnation. A mystery beyond our understanding, but a mystery full of love and hope, which reminds us that “God so loved the world that He gave us his only Son, every one who believes in Him will have eternal life…”

To celebrate this great mystery of Christmas we must live through the four weeks of Advent. This is a time of joyful preparation for Christmas. We hope each one of you uses this time wisely. During this time of hustle and bustle, of shopping, decorating, cooking, cleaning etc., let us not forget, the most important thing about Christmas is Jesus himself. We have great hope that all these activities do not overshadow the Divine Child, who is the source of our inner joy. It seems that more and more the world is trying to remove Jesus from Christmas celebrations. We believe that you will not allow this to happen in you life.

We would like to wish you and your families, and friends, a very joyful Christmas. 

May peace be with you all. With prayer and love, 

Franciscan Friars, Sisters of Christ the King,  Deacon Bob and Parish Council.  

All Saints’ Ball — Bal Wszystkich Świętych

All Saints’ Ball — Bal Wszystkich Świętych

We invited all children to the All Saints’ Ball in our parish hall. The program of the Ball: parade and presentation of the Saints, games and entertainment, refreshments and sweets for each child.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Wszystkich Świętych. W programie Balu: parada i prezentacja Świętych, gry i zabawy, poczęstunek oraz słodycze dla każdego dziecka.

End of Fátima Festivities — Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

End of Fátima Festivities — Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

Our Parish celebrated the end of the Fátima pilgrimage with a prayer service and procession around the church. The Fátima pilgrimage festivals take place on the thirteenth day of each month, from May to October.

Nasza parafia świętowała koniec pielgrzymki Fatimskiej wraz z nabożeństwem i procesją wokół kościoła. Festiwale pielgrzymkowe Fatima odbywają się trzynastego dnia każdego miesiąca, od maja do października.