End of Fátima Festivities | Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

End of Fátima Festivities | Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

Our Parish celebrated the end of the Fátima pilgrimage with a prayer service and procession around the church. The Fátima pilgrimage festivals take place on the thirteenth day of each month, from May to October.

Nasza parafia świętowała koniec pielgrzymki Fatimskiej wraz z nabożeństwem i procesją wokół kościoła. Festiwale pielgrzymkowe Fatima odbywają się trzynastego dnia każdego miesiąca, od maja do października.

Diocesan Award 2019 “Vivere Christus est”

Diocesan Award 2019 “Vivere Christus est”

Mr. Joseph Bednar received the Diocesan Award 2019 “Vivere Christus est” from theBishop Arthur Serratelli. Congratulations and God Bless you Mr. Bednar.

Tegoroczną nagrodę Biskupa Vivere Christus est , za prace na rzecz Parafii i zasługi w tej dziedzinie, otrzymał Pan Józef Bednar. Nagrodę w imieniu Księdza Biskupa wręczył Panu Józefowi, Proboszcz, O. Wacław Sokołowski, OFM. Conv., dnia 15 września br. podczas Mszy św. o godz 10AM. Gratulujemy!